Projekat Valorizacija drvnoprerađivačkih potencijala na sjeveru Crne Gore ima za cilj da poveća razvojne mogućnosti sjevera Crne Gore razvijanjem konkurentnosti u oblasti drvoprerade.

Proizvodi će doprinijeti razvoju drvoprerade na sjeveru Crne Gore podizanjem nivoa znanja drvoprerađivača, poljoprivrednih proizvođača, preduzetnika o potencijalima proizvoda od drveta, razvijanjem novih proizvoda i povećanjem interesovanja šire javnosti / tržišta za proizvode od drveta. Na kraju, kreiraćemo sistematičan i planski pristup ovom sektoru, uz kontinuiran rad na daljem unapređenju sektora drvoprerade, uz povećanje zaposlenosti na sjeveru Crne Gore.

Smatramo da je bitno baviti se ovom temom i oblašću jer je obim proizvodnje i stepen finalizacije u sektoru drvoprerade vrlo nizak u poređenju sa količinama drvne mase. To doprinosi povećanom uvozu proizvoda od drveta, umesto domaće proizvodnje, smenjenju prihoda i živosntog standarda stanovništva, jer se stanovništvo bavi mahom iskoproduktivnim i nisko platnim aktivnostima vezanim za obradu drva – sječom i radom u pilanama. Takođe, prisutna je niska konkurentnost drvoprerađivača, posebno u ruralnim područjima, što utiče na razvoj, nisku upošljenost i niske plate na sjeveru Crne Gore

Svrha projekta:

  • Povećane mogućnosti za razvoj sjevera Crne gore razvijanjem konkurentnosti u oblasti drvoprerade.
  • Utvrditi stanje i mogućnosti razvoja drvoprerade na sjeveru Crne Gore
  • Unaprijediti nivo znanja drvoprerađivača, poljoprivrednih prozvođača, preduzetnika o potencijalima proizvoda od drveta

Projekat “Valorizacija drvnoprerađivačkih potencijala na sjeveru Crne Gore’’ sprovodi NVO Multimedijal Montenegro (MMNE) finansiran je od strane Ministarstva poljoprivrede i ruralog razvoja.

Željko Đukić – Predsjednik NVO MMNE

www.mmne.me