U Crnoj Gori je 2017. u požarima spaljeno skoro 360 km2 šuma i šumskog zemljišta, a u Francuskoj skoro tri puta puta manje odnosno priblizno 132 km2. Francuska je površinom preko 45 puta veća od Crne Gore .

Od 1955. do 1985. godine u Crnoj Gori je opožareno oko 155 km2 šuma. Tako dolazmo do računice da je 2017. godine u Crnoj Gori opožareno duplo više šuma nego tokom 30 godina prošlog vijeka. U 2020. godini dvadeseti dio površine opštine Danilovgrad je opožaren a požari su nastali ljudskim nemarom. Na snimku koji je pripremila organizacija KOD mogu se vidjeti opožareni djelovi Štitova i Veljeg brda.

Prema evropskom modelu “ukupne štete” procjenjuje se da je 2017. godine šteta usled šumkih požara u Crnoj Gori iznosila oko 700 miliona eura ili 20.000 € po hektaru. Te godine prihodi i rashodi institucija koje se bave upravljanjem šumama i gašenjem požara su bili manji od 20 miliona eura – koliko zapravo košta i jedan kanader. I tako ispada da kutlačom za čorbu gasimo požar.

A samo nekoliko koraka mijenja ovu situaciju, za početak: – angažovanje 200 sezonskih radnika za sprječavanje požara tokom tri ljetnja mjeseca, – da se stanovništvo nauči i osposobi za prevenciju i reagovanje u uslovima požara, – da se subvencioniraju mještani koji žive u blizini šuma kako bi bili prva linija odbrane i čuvanja šuma – za što bi tokom tri ljetnja mjeseca primali prosječnu platu u Crnoj Gori.

Sve to bi koštalo manje od 700.000€, što je 1.000 puta manje od štete koju smo imali od požara u 2017. Insistirajmo na znanju i održivim rješenjima, jer samo to je put.