IZ ORGANIZACIJE „KOD” UKAZALI NA POTREBU NOVE STRATEGIJE GAZDOVANJA ŠUMAMA

Crnoj Gori treba nova strategija i pristup gazdovanju šumama, počev od pošumljavanja, do potpuno drugačijih koncesionih politika i zaštite prostora od požara, smatraju u Organizaciji „KODkoja je nedavno organizovala onlajn konferenciju „Šumarstvo, alternativa razvoja Crne Gore”.

Po podacima iz istoimene brošure, lani je u Crnoj Gori bespravno posječeno 6.576,83 m3 drvne mase, od toga u državnim šumama 6.140,75 m3, a u privatnim 436,08 m3. Kako se navodi, kubni metar drvne mase u prosjeku ima 750 kg, što znači da je lani bespravno posječeno 4.932,6 tona drveta, te da je ova količina veća jer su tokom terenskih obilazaka 2020. godine evidentirane čiste sječe, koje na terenu nijesu markirane kao nelegalne aktivnosti.

– Crna Gora je 2019. godine izvozila neobrađeno drvo, sa korom ili bez nje, po cijeni od 173 eura po toni (Uprava za statistiku, Podaci o uvozu i izvozu drvnih sortimenata). Shodno tome, 2019. godine bespravna sječa je koštala građane 853.343,69 eura što je oko 20 odsto budžeta Uprave za šume za 2019. godinu. Ovo je direktna šteta koja nastaje krađom dubećih stabala. Postoji i indirektna šteta, a ona može biti do deset puta veća od direktne štete (Aleksić, i Jančić, 2011). S tim u vezi, izgubljena dobit i ekološka šteta 2019. godine je iznosila oko 8.500.000 eura, a što je više i od vrijednosti desetogodišnjeg izvoza namještaja, koji je iznosio svega osam miliona eura, piše u brošuri čiji autori su mr Milan Gazdić, Momčilo Gajević, Darko Zarubica i Vuk Iković, u saradnji sa Odborom za istraživački rad „KOD-a”.

– Pored ilegalnih i nezakonitih sječa šume, veliki uticaj na stanje šuma ima i predhvat na kvalitet (uklanjanje samo najkvalitetnijih stabala). Ova pojava je naročito zapažena sa početkom sistema koncesija. Koncesioni sistem gazdovanja šumama uveden je 2007. godine – navodi se, između ostalog, u publikaciji dostavljenoj „Danu”.

B.M.