U Vraneškoj dolini, u Bijelom Polju planira se još jedan projekat koji prijeti da ugrozi životnu sredinu, saopšteno je danas iz nevladine organizacije Green Home.

“Naime, u selu Babaiće, Opština Bijelo Polje, planira se izgradnja hale za preradu drveta, odnosno fabrike za proizvodnju peleta i postavljanje brenta za obradu drveta. Izgradnja ovog objekta planirana je na poljoprivrednom zemljištu, u čijoj neposrednoj blizini se nalaze njive, voćnjaci i pčelinjaci. S obzirom da je mještanima ovog sela primarna zanimanja poljoprivredna proizvodnja i stočarstvo, ali i da su više poljoprivrednih domaćinstava iz neposredne blizine kooperanti za otkup mlijeka, izuzetno je zabrinjavajuće da se vrši prenamjena ovog kvalitetnog poljoprivrednog zemljišta u industrijsko zemljište”, ističe se u saopštenju Green Home-a koje potpisuje Irma Muhović, koordinatorka na projektima.

Oni su dodali da je važno napomenuti da su započeti radovi na izgradnji ovog objekta planirani na samo 50 metara od prvih naseljenih kuća.

“Zemljani radovi bez obilježja o kom objektu se radi su započeti još u vrijeme prvog talasa epidemije korona virusa u martu 2020.godine. U međuvremeni, mještani sela Čokrlije i Babaići su uputili pismo Mjesnoj zajednici Pavino Polje i Opštini Bijelo Polje, sa potpisima podrške 102 građanina iz neposredne okoline, sa jasnim stavom da se protive granji ovog objekta, i da kvalitet života mještana i pravo na zdravu životnu sredinu moraju biti na prvom mjestu”, kazali su iz Green Home-a.

Iz te nevladine organizacije (NVO) su rekli da je zabrinjavajuće da je investitor pripremnim radovima značajno izmijenio stanje na planiranoj lokaciji, na osnovu kog treba da se radi elaborat procjene uticaja na životnu sredinu.

“Ovakvim netransparentnim postupanjem se procjena uticaja na životnu sredinu, javna rasprava i učešće mještana u cjelokupnom procesu obezvređuju. Na osnovu navedenog Green Home je nadležnima podnijela inicijative za vršenje inspekciskog nadzora, te očekujemo da će iste postupiti u skladu sa svojim nadležnostima. Podsjećamo da su nadležne institucije dužne da prilikom izdavanja dozvola za ovaj i slične projekte javni interes stave ispred interesa pojedinaca”, kazali su iz Green Home-a.

Iz DOO “Njogo” u odgovoru dostavljenom “VIjestima” stoji da ta firma vrši izmještanje proizvodnje iz kruga bivšeg “Špira Dacića”, po dogovoru sa nadležnim institucijama Opštine, upravo iz razloga zaštite životne sredine.

“Svi započeti radovi se obavljaju po projektnoj dokumentaciji mimo koje se ni ubuduće neće ništa raditi. Na pomenutom području ne planiramo da otvorimo fabriku za proizvodnju peleta”, saopšteno je.

Dodaju da nije tačno da su kuće udaljene 50 metara od objekta, već mnogo više. Iz te firme naglašavaju da su se uvidom u dostavljeni spisak građana uvjerili da se radi o falsifikatu velikog broja potpisnika.