Prema podacima Monstata, dobijenim od Uprave za šume, 2020. godine zvanično je posječeno 178 hiljada kubika četinara i 101 hiljada kubika lišćara

Prošle godine je u crnogorskim državnim šumama posječeno 178 hiljada kubika četinara i 101 hiljadu kubika lišćara, pokazuje zbir kvartalnih podataka Uprave za statitiku Monstat iz izvještaja o fizičkom obimu proizvodnje šumskih sortimenata iz državnih šuma.

Ovi podaci kako je navedeno u metodologiji, prikupljaju se redovnim mjesečnim istraživanjem “Proizvodnja šumskih sortimenata u državnim šumama” a upitnik se “popunjava na osnovu knjigovodstvenih evidencija Uprave za šume”.

U 2019. godini, na osnovu istih podataka, posječeno je 157 hiljada kubika četinara, kao i 110 hiljada kubika lišćara. Odnosno u 2020. godini je posječena 21 hiljada kubika četinara više nego godinu ranije, dok je lišćara posječeno devet hiljada kubika manje. Lani je ukupno posječeno oko 12 hiljada kubika više nego u 2019.

Kako je navedeno, cilj istraživanja “Proizvodnja šumskih sortimenata u državnim šumama” jeste da obezbijedi podatke o proizvodnji, prodaji i zalihama šumskih sortimenata u državnim šumama.

Prema podacima o sječi državnih šuma iz posljednjeg kvartala prošle godine (oktobar, novembar i decembar), od ukupne količine posječenog drveta 60 odsto se odnosi na četinare koji su “pali” za izradu trupaca, odnosno dalju preradu, dok su 16 odsto posječenog dveća odnosi na lišćare koji će se koristiti za ogrev.

Ostale kategorije su prostorno drvo četinara sa 7,2 odsto, trupci lišćara 6,1 odsto, prostorno drvo lišćara 4,8 odsto, rudničko drvo četinara 2,5 odsto, ogrevno drvo četinara 1,9 odsto i ostalo dugo drvo četinara sa 1,5 odsto u ukupnoj količini posječenog drveća.

Od 58 hiljada kubika četinara posječenih u posljednjem kvartalu, 48 hiljada je posječeno za trupce a 10 hiljada za ostale kategorije, dok se kod lišćara od posječene 21 hiljade kubika na ogrev odnosi 12,8 hiljada kubika.

Vlada je prošle sedmice razriješila dužnosti direktora Uprave za šume Nusreta Kalača.

Prema nezvaničnim informacijama “Vijesti”, povod za njegovo razrješenje bio je izvještaj o radu Uprave za šume za 2020. godinu koji, kako smatraju u Vladi, sadrži niz činjenica koje im nedvosmisleno ukazuju na nepravilnosti u radu i moguću višemilionsku štetu.

“Uprava za šume, kojom je rukovodio Kalač, bez prethodne saglasnosti ili ovlašćenja Vlade zaključivala je sporazume i anekse ugovora sa koncesionarima i korisnicima šuma, čime su prekoračena ovlašćenja”, rekao je izvor “Vijesti”.