U prošloj godini bespravno je posječeno 4.160 kubika šume, pokazuju podaci Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede za 2020. godinu. Od toga su 3.332 kubika posječena u državnim šumama, a 828 kubika u šumama u privatnoj svojini, piše Dan.

To se navodi u izvještaju o zdravstvenom stanju šuma u 2020. godini, koji je juče na sjednici, kojom je predsjedavao premijer Zdravko Krivokapić, usvojila Vlada.

Tokom prošle godine je bilo 220 požara, koji su zahvatili površinu od 39 hiljada kubika šume i zbog čega je pričinjena šteta od 1,43 miliona eura. Troškovi gašenja za te požare su iznosili 1.220 eura.

U državnim šumama lani je bilo 146 požara koji su zahvatili površinu od 36 hiljada kubika šume i pričinjena je šteta od 1,33 miliona eura.

U šumama u privatnoj svojini su bila 74 požara koji su zahvatili tri hiljade kubika šume i pričinili štetu od 106,2 hiljade eura.

Troškovi gašenja požara u državnim šumama iznosili su 1.020 eura, a u privatnim 200 eura.

Nije precizirano kako su obračunati troškovi gašenja požara.

“Zdravstveno stanje šuma u 2020. godini nije bilo na zadovoljavajućem nivou, ali vitalnost, dugoročna stabilnost i otpornost šuma nijesu ugroženi. Konstatuje se da je obim evidentiranih i procesuiranih bespravnih sječa i drugih bespravnih aktivnosti niži u odnosu na prethodnu godinu, dok je u porastu broj podnesenih krivičnih prijava protiv počinilaca bespravnih radnji u određenim područnim jedinicama. Generalno, za 2020. godinu se može konstatovati značajno postojanje bespravnih aktivnosti u šumarstvu”, ističe se u izvještaju.

Isto tako se može konstatovati da postoje dva značajna problema koji uslovljavaju hitnu reakciju nadležnih službi, korisnika šuma u državnoj svojini i vlasnika privatnih šuma, a odnose se na pojavu sušenja šuma na prostoru opštine Pljevlja, kao i na činjenicu da postoji znatan dio opožarenih šumskih površina na kojima nijesu sprovedene mjere sanacije do kraja.

“Shodno tome, nameće se kao neophodno podrediti redovne m jere na gazdovanju šumama u područnoj jedinici Pljevlja sprovođenju sanitarnih mjera koje su u prethodnom periodu izostajale, a koje će unaprijediti zdravstveno stanje šuma, posebno na bivšem koncesionom području Vektre „Jakić“ Pljevlja. Takođe, kroz sanacione mjere u šumama degradiranim šumskim požarima od 2012. do2020. godine nije uklonjena značajna količina opožarene drvne mase. Procjenjuje se da se oko 20 odsto šumskih sastojina u Crnoj Gori nalazi u raznim fazama degradacije, pa je prioritetan zadatak eliminisanje ključnih uzročnika degradacije”, piše u informaciji.

Vlada je juče donijela odluku da produži odluku o privremenom ograničenju izvoza određenih drvnih sortimenata do 1. maja 2023. godine. .